Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 17.1.2017

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 17.1.2017

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017, která se konala dne 17. 1. 2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

  1. Kontrola zápisu z 10. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. v roce 2016
  2. Zpráva o činnosti Purkyňova nadačního fondu. Předseda správní rady upozornil na obtíže v získávání i správném vydávání prostředků (zejména v souvislosti s přísnějšími pravidly účetnictví, zdaněním, zákonem o regulaci reklamy ad.). Zatím však hospodaření PNF dopadá příznivě, tudíž se bude pokračovat v odměňování nejlepších publikací, získávání sponzorů aj.
  3. Příprava kongresu ČLS JEP. Diskuse o termínu (prosinec 2017), o místu konání (LD a Senát), o pořádající agentuře a 3 hlavních tématech v souvislosti s 230. výročím narození Jana Evangelisty Purkyně (purkyňovská bádání a okruh přednášek o tom, kam směřují jednotlivé lékařské obory).
  4. Spolupráce s AIFP v roce 2017. Nabízí se několik směrů ke spolupráci – např. zřízení společné kanceláře na získávání grantů, podpora pacientské gramotnosti atd.
  5. Plány na další tiskové konference ČLS JEP. Návrh předsedy na uspořádání TK o psychosomatice (předjednáno s předsedou OS dr. Chválou) v únoru. Platí také téma ke Světovému dni zdraví – deprese v termínu 6. 4.
  6. Jednání prof. Svačiny s ministrem zdravotnictví ČR by mělo proběhnout 23. 1. 2017 Probíraly se proto okruhy, jež by bylo vhodné projednat (e-health, zákon o vzdělávání č. 95, požadavky SVL, získávání investic pro Prahu, čerpání peněz z rezervních fondů). Otázku čerpání peněz z preventivních fondů už probírala dr. Šteflová s prof. Prymulou.
  7. Na žádost hlavní hygieničky ČR zaslala doc. Marešová návrh na nominaci pěti zástupců SKAP do Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu (prim.Nýč, prof. Švihovec, doc. Marešová, dr. Prokeš a dr. Marek).
  8. Doplnění revizní komise ČLS JEP. Podle výsledků voleb Sjezdu delegátů v lednu 2015 oslovila paní doc. Marešová prof. MUDr. Jan Österreichera, Ph.D., který byl na prvním nepostupovém místě podle počtu hlasů a kterého delegovala Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP. Ten již souhlasil, že nastoupí na místo zesnulého prof. MUDr. Jana Hořejšího do Revizní komise ČLS JEP.
  9. Stížnost na průběh voleb do České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP.
  10. Volby do Společnosti medicínského práva ČLS JEP. Doc. Marešová informovala o průběhu voleb do orgánů Společnosti medicínského práva, vyhlášených revizní komisí ČLS JEP. Došlo k sečtení hlasů a svolává se schůze k rozdělení funkcí.


Zobrazit vše