Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 12. 2011

Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 12. 2011

  1. Schválen návrh na udělení Čestné medaile ČLS JEP panu Prof. MUDr. Miroslavu Votavovi.
  2. Byla podána informace o Mimořádném sjezdu delegátů ČLS JEP. Hlavním bodem jednání bude novelizace Stanov a registrace vzdělávacích akcí organizačních složek ČLS JEP a jejich úhrada.
  3. Doc. J. Tošner, předseda Spolku lékařů v Hradci Králové žádá předsednictvo dopisem ze dne 30.11.2011 o zrušení SL v Hradci Králové. Důvodem zrušení je dlouhodobá pasivita jeho členů.
  4. Prof. Zima informoval o chystaných změnách ve vyhlášce č. 378/2007 Sb., o léčivech.
  5. Prof. Palička informoval o přípravách MZČR na nadstandardech. Od příštího  roku by se měly být na seznamu platných nadstandardů tyto tři oblasti - očkování, odlehčené sádry a nitrooční čočky.
  6. XXV. Kongres ČLS JEP se bude konat na téma „Pohlavně přenosné choroby - historie, současnost, perspektivy“. Termín a místo konání bude upřesněn během ledna 2012.

Termíny zasedání předsednictva v LD od 13,00 hodin:

4. 1. 2012; 8. 2. 2012; 7. 3. 2012; 4. 4. 2012 a 2. 5. 2012.

 

V Praze 8. 12. 2011

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše