Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 12. 2015

Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 12. 2015


1. Jednání se zástupci AIFP a Guarantu na téma Transparentní spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem a jednání o Purkyňově nadačním fondu

2. Informace o postupu plánů na rekonstrukci 1. a 2. suterénu Lékařského domu

3. Problematika jednání o e-health

4.Posudky pro SÚKL

5. Projednávání novely zákona č. 95/2004 Sb.

6. Nabídka elektronických voleb od gReception AS

7. Další schůze předsednictva pro rok 2016: 12.1.2016, 16. 2. 2016, 8. 3. 2016, 12. 4. 2016, 10. 5. 2016, 8. 6. 2016 (Libochovice).

V Praze dne 8. 12. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše