Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 13. 12. 2016

Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 13. 12. 2016

Stručný zápis z 10. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 13. 12. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě.

  1. Schválen zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP.
  2. Diskuse o úkolech a aktivitách ČLS JEP v roce 2017.
  3. Informace o vypsání nových voleb orgánů do Společnosti medicínského práva.
  4. Plán tiskových konferencí ČLS JEP pro 1. pololetí 2017.
  5. Odsouhlaseno prodloužení smlouvy o spolupráci na zpracování odborných stanovisek se SÚKL.
  6. Předsednictvo souhlasilo s uzavřením spolupráce s Czech Health Interactive na rok 2017.


Zobrazit vše