Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 3. 2013

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 3. 2013

  1. Prof.Švihovec předložil ke schválení rozpočet na rok 2013 jednotlivých středisek a organizačních složek ČLS JEP, rozpočet byl schválen, detailní rekapitulace rozpočtu je k dispozici v ekonomickém odd.
  2. MF zaslala ke schválení tři autoinzerce, které by vkládala do prezidiálních časopisů, pokud by již nebyly obsazeny obálky placenou inzercí nebo pokud bude zapotřebí uvnitř časopisu doplnit strany.
  3. Návrh smlouvy se společností GUARANT v jednání s JUDr. Vackem.
  4. AIFP - nový text prohlášení bude rovněž předložen na dubnové schůzi předsednictva, bude-li dodán návrh z vedení AIFP.
  5. Zákon o reklamě - Výbor pro zdravotnictví PS ČR zatím nepředložil pozměňovací návrhy k projednání.
  6. Předsednictvo odsouhlasilo, že v letošním roce se bude konat pouze jeden kongres ČLS JEP v Brně (v rámci kongresu Medical summit) na téma „Nárůst psychiatrických onemocnění“.
  7. Předsednictvo neodsouhlasilo přípravu návrhu na zapsání ČLS JEP do seznamu znalců.
  8. Prof. Blahoš podal přehled zahajovacích akcí (Pediatrických společností v hotelu TOP, mezinárodního kongresu angiologie, mezinárodního sjezdu ortopedie-traumatologie). Předal zlatou pamětní medaili prof. Vávrové. Podal zprávu o řadě jednání na MZ, s dr. Hofmanem, JUDr. Vackem atd.

Termín příští schůze předsednictva: 10/4; 15/5 a 12/6/2013 (Libochovice)

V Praze 14. 3. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše