Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 8. 2. 2012

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 8. 2. 2012

  1. Schválen návrh na udělení Čestné medaile ČLS JEP PhDr. Aleš Kolářský,CSc. a  Čestné členství ČLS JEP  prof. George Silvay, M. D.
  2. Prof. Blahoš informoval o schůzce s dr. Kubkem, kterého navštívil společně s prof. Zimou dne 23. 1. 2012.  Dne 10. 2. 2012  proběhne schůzka pí Ponocné s vedoucí odd. vzdělávání v sídle ČLK k dořešení plateb za vzdělávací akce.
  3. Dr. Hofman z MF seznámil předsednictvo s průběhem jednání s šéfredaktory časopisů ČLS JEP. Další schůzky budou naplánovány po 10. 2. 2012.
  4. Předsednictvo schválilo založení nové organizační složky ČLS JEP - Českou společnost rehabilitace ruky ČLS JEP.
  5. Předsednictvo projednalo žádost o založení nové odborné společnosti ČLS JEP - Společnost dětské a dorostové psychiatrie.
  6. Prof. Blahoš a doc. Marešová se zúčastní „Valné hromady“ ČCHS ČLS JEP, která se bude konat 22. 2. 2012 ve Stříteži u Jihlavy.
  7. Garantem podzimního kongresu ČLS JEP v Brně bude prof. Hořejší.
  8. Formulář „Dohoda o přidruženém členství“ při ČLS JEP nebo v organizační složce ČLS JEP bude umístěn na internetových stránkách ČLS JEP.
  9. Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP zaslala dvě přihlášky přidruženého členství - první pro Mediekos Labor, s.r.o. a druhou pro Osteologickou akademii Zlín.
  10. Prof. Blahoš informoval o akci pořádanou Purkyňovou nadací dne 22. 2. 2012.

Termíny zasedání předsednictva v roce od 13,00 hodin: 7. 3. 2012; 4. 4. 2012; 2. 5. 2012 a 12. 6. 2012 (Libochovice - od 10,00 hod. předání Ceny JEP a od 13,00 hod. schůze předsednictva).

 

V Praze 9. 2. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše