Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 9.2.2011

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP 9.2.2011

 1. Nedořešena žádost na založení nové společnosti v rámci ČLS JEP
  (Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii).
 2. Rozdělení pracovních náplní členů předsednictva.
 3. Usnesení Sjezdu delegátů ČLS JEP. Novelizace Stanov ČLS JEP.
 4. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 9. 2. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
 5. Prohlášení ČLS JEP k akci „Děkujeme, odcházíme.
 6. Problematika časopisů ČLS JEP a záměr alternace PL a ČLČ
 7. Mediální politika ČLS JEP.
 8. Návrhy na udělení čestného členství ČLS JEP
  ► MUDr. Karel Roztočil CSc.
  ► Doc. MUDr. Marie Staňková CSc.

Termíny zasedání předsednictva: 9.3.; 13.4.; 11.5.; 22.6. (Libochovice) - vždy od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro.

Zapsala: Eva Ponocná, Dne: 9.2.2011Zobrazit vše