Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 14.2.2017

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 14.2.2017

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017,

která se konala dne 14. 2.2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

  1. Kontrola a schválení zápisu z 1. schůze předsednictva v roce 2017
  2. Představení nové předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP a současně náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenky Teska Arnoštové, Ph.D., která představila své vize jak zaktivovat vlastní OS, tak napomoci především v oblasti legislativy celé ČLS JEP. Navrhla ČLS JEP, aby požádala o grant v oblasti léčebných standardů.
  3. Příprava 28. kongresu ČLS JEP k 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, naplánovaného na 7. a 8.12.2017. Senát PČR poskytne ČLS JEP prostory zdarma na první slavnostní den kongresu, věnovaný osobě a odkazu JEP. Druhý den se bude konat přímo v Lékařském s tématem Jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století.
  4. Prof. Svačina informoval o přípravách první tiskové konference ČLS JEP, kterou ČLS uspořádá dne 22. 2. 2017 od 10,00 hodin na téma Psychosomatická medicína. Další konference v 1. pololetí bude věnována Světovému dni ledvin (nemoci ledvin a obezita), Světovému dni zdraví (téma deprese), pak anestezii v historické perspektivě a konečně všeobecnému lékařství.
  5. Diskuse k již došlým návrhům na Cenu Jana Evangelisty Purkyně (termín uzávěrky je 31.3.2017 a Purkyňův den letos proběhne v Libochovicích 23.5.2017).
  6. Opětovná diskuse o postoji ČLS JEP k léčitelům byla vyvolána prof. Benešem, který má promluvit do televizního pořadu Reportéři ČT.
  7. Právník by měl připravit rozbor současné praxe a plateb za zařazování akcí do registru kontinuálního vzdělávání u ČLK, které je velkou finanční zátěží.
  8. Prof. Švihovec, předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv, navrhl formálně jmenovat místopředsedou komise MUDr. Prokeše (je člen SVL, NAP i SKAP).


Zobrazit vše