Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP 9.3. 2011

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP 9.3. 2011

 1. Založení nové společnosti v rámci ČLS JEP: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (EVČ spol: 1380).
 2. Prezidiální časopisy ČLS JEP.
 3. Přehled činnosti předsedy a sekretariátu ČLS JEP od poslední schůze předsednictva.
 4. Zprávy vědeckého sekretáře ČLS JEP.
 5. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 9. 3. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
 6. Jednání s ministrem zdravotnictví se bude konat dne 12.4.2011 od 8 hodin, delegováni byli Prof. Blahoš, dr. Cabrnochová, prof. Palička a prof. Raboch.
 7. Mediální politika ČLS JEP.
 8. Návrhy na udělení medaile ČLS JEP
  ► prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal DrSc.
  ► MUDr. Jiří Jedlička
  ► Dr. med. Paul Jerie
  ► prof. MUDr. Pavel Barták DrSc.
 9.  Návrh na udělení čestného členství ČLS JEP
  ►prof. MUDr. Jaromír Kolář DrSc.

Termíny zasedání předsednictva: 13.4.; 11.5.; 22.6. (Libochovice) - vždy od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro.

Zapsala: Eva Ponocná, Dne: 9.3.2011Zobrazit vše