Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 21.3.2017

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 21.3.2017

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017,

která se konala dne 21. 3. 2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

 

1. Kontrola a schválení zápisu z 2. schůze předsednictva v roce 2017

2. Příprava 28. kongresu ČLS JEP – termín stanoven na 7. a 8. 12. 2017, výběr OS a institucí, které budou osloveny, vydání kongresového sborníku u Mladé fronty.

3. Novinky z AIFP a MZ ČR. Posouzena možnost podat tříletý grant na tvorbu standardů s evaluací a grant na zdravotní gramotnost, kde by pomohla administrativně AIFP. Na MZ ČR je v rámci připomínkového řízení nutno poslat reakce na návrh vyhlášky o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů, která navazuje na nově přijatý zákon č. 67/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Nástavbových oborů je z původních 52 jen 37, přičemž redukci připravilo MZ ČR samo bez předchozích konzultací. Současně se do 31. 3. 2017 posílají na MZ ČR návrhy na složení akreditačních komisí (za ČLS JEP minimálně 3 návrhy) a atestačních komisí (za ČLS JEP minimálně 5 návrhů).

4. Příprava tiskových konferencí: 6. 4. 2017 k Světovému dni zdraví WHO na téma Deprese a 3. 5. 2017 na téma Anestezie dříve a nyní.

5. Dr. Šteflová požádala předsednictvo o odsouhlasení nominace JUDr. Lenky Teska Arnoštové na WHO World No Tobacco Day Award 2017 za její přínos k prosazení tzv. protikuřáckého zákona v ČR. Souhlas byl udělen jednomyslně.

6. Byly představeny hospodářské výsledky časopisů vydávaných u Mladé fronty. Schválena žádost MF na prodloužení Smlouvy o spolupráci při vydávání odborných časopisů. Je připravováno ověření účetní závěrky.

7. Prof. Cvachovec informoval o přichystaném semináři Purkyňova nadačního fondu pro mladé lékaře na téma „Účelná farmakoterapie“.

8. Doc. Marešová plédovala za to, aby odborné společnosti spolupracovaly již při zpracovávání/aktualizaci doporučených postupů se SKAP všude tam, kde je jejich součástí antibiotická terapie.Zobrazit vše