Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 4. schůze předsednictva ČLS JEP 13.4.2011

Stručný zápis z 4. schůze předsednictva ČLS JEP 13.4.2011

 1. Dne 31.3.2011 proběhlo jednání v sídle ČLK s dr. Kubkem a dr. Ptáčkem, za ČLS JEP se jednání účastnili prof. Blahoš, prof. Švihovec, prof. Zima a pí Ponocná. Během jednání se zástupci ČLS JEP snažili vysvětlit důležitost prodloužení akreditace pro ČLS JEP na další období. Dr. Kubek sdělil, že došlo ke změnám Stavovského předpisu č. 16 a ten již neumožňuje prodloužení stávajícího systému. Po delším jednání bylo dohodnuto, že nejpozději do letních měsíců by měla být možnost vzájemné spolupráce definitivně dořešena a do této doby je prodloužena platnost akreditace pro ČLS JEP.
 2. Stanovy ČLS JEP (připomínky OS a SL). Na základě zaslaných připomínek od 15 organizačních složek k navrhované novelizaci Stanov ČLS JEP budou Stanovy modifikovány a následně rozeslány všem členům předsednictva k připomínkám. Předsednictvo by mělo rozhodnout o definitivním návrhu Stanov ČLS JEP na své řádné schůzi dne 11.5.2011. Organizační složky ČLS JEP budou následně informovány o zapracovaných změnách s tím, že nejpozději v listopadu 2011 by měl v LD proběhnout Sjezd delegátů, kde by měly být upravené Stanovy definitivně schváleny.
 3. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 13. 4. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz.
 4. Schválena Směrnice předsednictva ČLS JEP 1/2011 – „Pocty a ceny udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS JEP“, rozšiřuje možnost ocenění o Zlatou medaili ČLS JEP. Podmínky pro získání ocenění jsou přesně stanoveny. 
 5. Prof. Ryška připravil dopis pro spolky lékařů ČLS JEP, ve kterém požádal a zároveň nabídl pomoc na zlepšení fungování SL s důrazem na jejich nezastupitelnou roli v jednotlivých regionech.
 6. Jednání s ministrem zdravotnictví dne 12.4.2011 o doporučených postupech za účasti prof. Blahoše a prof. Rabocha.
 7. Účast odborných společností ČLS JEP při přípravách SZV a doporučených postupů. 
 8. Zasedání výboru WMA se bude pravděpodobně konat v Praze ve dnech 26.-28.4.2012
 9. Prezidiální časopisy – anketa členů předsednictva.
 10. MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení
  ► prof. Dr. med. Leszek Paradowski 
  ► MUDr. Ladislav Král CSc.
 11. Návrh na udělení zlaté medaile ČLS JEP
  ► prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
  ► prof. MUDr. Pavel Bravený DrSc.

Termíny zasedání předsednictva: 11.5.2011 již od 12,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro; 22.6. (Libochovice)

Zapsala: Eva Ponocná
Dne: 14.4.2011Zobrazit vše