Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 12. 4. 2016

Stručný zápis z 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 12. 4. 2016

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 12. 4. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě v Praze

 1. Předsednictvo znovu projednalo aktuální vývoj v projednávání návrhů zákonů č. 95/2004Sb. a 96/2004Sb., které se mj. týkají vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

 2. Předsednictvo hlasovalo o došlých návrzích na udělení letošní Ceny Jana Evangelisty Purkyně: největší počet hlasů obdržela v tajném hlasování prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Návrh podávala Společnost dětské neurologie ČLS JEP, z.s. Předání ceny proběhne dne 8. 6. 2016 v Libochovicích.

 3. Předsednictvo odsouhlasilo znění vzorové trojstranné smlouvy o poskytnutí finanční podpory na konání odborné akce, které koresponduje s pravidly Transparentní spolupráce.

 4. Informace o probíhajícím cyklu seminářů AIFP a o pořádání kongresů a konferencí v souladu s pravidly Transparentní spolupráce.

 5. Finalizuje se program chystané senátní konference Léky s rozumem dne 24. 5. 2016 a souběžné tiskové konference, jakož i seznam účastníků. Do 2 týdnů budou rozesílány pozvánky.

 6. Předsednictvo chystá vydávání elektronického newsletteru s aktualitami ze života organizace.

 7. Zájem o pronájem prostor v Lékařském domě projevila SVL ČLS JEP, z.s.

 8. Předsednictvo schválilo stanovy Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. a obdržené návrhy na pocty ČLS JEP.

 9. Diskuze o vhodnosti předmětu čínská medicína ve výuce mediků.

 10. Předsednictvo projednalo možnost znovu aktivovat Pracovní skupinu pro personalizovanou medicínu.

 11. Palička požádal o podporu otevřené konference Association of Medical Schools in Europe dne 7. října 2016 v Senátu PČR.


Zobrazit vše