Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 11.5.2011

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 11.5.2011

 1. Cena J.E.Purkyně byla udělena panu prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc.
  Cena bude předána tradičně na zámku  v Libochovicích dne 22.6.2011.
 2. ČLČ a Praktický lékař.
 3. Návrhy na úpravu Stanov ČLS JEP. Organizačním složkám ČLS JEP bude následně zaslán v elektronické podobě definitivní návrh a koncem roku budou Stanovy předloženy na Sjezdu delegátů ke schválení.
 4. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 11. 5. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
 5. Prof. Blahoš společně s prof. Zimou informovali o jednání s ČLK dne 10.5.2011.  Dr. Kubek přislíbil, že ČLK bude respektovat stávající podmínky akreditace pro ČLS JEP do konce června 2011.
 6. Prof. Arenberger informoval o zpětné reakci na výzvu ČLS JEP ke spolupráci na projektech spojených s mediální prezentací organizačních složek ČLS JEP a popularizaci lékařské vědy.
 7. Oslav k 20. výročí založení ČLK  dne 18.5.2011 se bude účastnit prof. Arenberger,  pozvánku mu předal prof. Blahoš, který se musel omluvit, účastní se v té době VI. Medicínsko-literáního memoriálu F. Kafky v Tatranské Lomnici.
 8. Schváleny Stanovy Společnosti pro bioimplatnologii a České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP.
 9. Podpora vzniku Koordinační rady pro prenatální screening vrozených vývojových vad.
 10. Příkaz ministra č. 11/2011 – Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace.

Termín zasedání předsednictva dne 22.6. 2011 na Zámku v Libochovicích. 
Termíny zasedání předsednictva budou dohodnuty v Libochovicích (září-prosinec).

Zapsala: Eva Ponocná
Dne: 12.5.2011Zobrazit vše