Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 2. 5. 2012

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 2. 5. 2012

  1. Prof. Ryška zaslal připomínku k bodu zápisu, který se týkal situace kolem časopisů NTS ČLS JEP.Diskutovány byly další postupy s převodem časopisů ČLS JEP.
  2. Prof. Blahoš informoval o sjezdu WMA, který se konal ve dnech 26. - 28. 4. 2012 v Praze, v hotelu Marriott.
  3. Doc. Pařízek, předseda sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP, zaslal stanovisko výboru ČGPS k plánovaným porodům v domácím prostředí.
  4. Prof. Blahoš informoval o návrhu ČLK změnit SP č. 16, tj. úplné zrušení kreditovaného ohodnocení pro publikační a přednáškovou činnost; o změně zvýšit počet kreditů nezbytných pro vydání diplomu celoživotního vzdělávání na 150/5 let tak, aby byla kompatibilita s evropským systémem garantovaným UEMS.
  5. IPVZ požádala o spolupráci ČLS JEP na individuálním projektu MZČR - Vzdělávání lékařů.
  6. Podána informace o přípravách XXV. Kongresu ČLS JEP na téma: Pohlavně přenosné nemoci - historie, současnost a perspektivy.
  7. Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP požádala o možnost vydávat nový časopis pod ČLS JEP.
  8. Prof. Škrha referoval o jednáních a novém složení UEMS.

V Praze 3. 5. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše