Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. která se konala dne 5. 5. 2015

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. která se konala dne 5. 5. 2015

1. Do 10. 5. 2015 lze připomínkovat v tabulce Akční plán č. 10 MZ ČR.

2. K jednání byla jako host pozvána Mgr. Glezgová, ČLČ.

3. K jednání pozván jako host ing. Novotný, ředitel divize Medical Services Mladá fronta, a.s. a pan Mikulka, zástupce marketingového odboru MF.

4. Prof. Svačina informoval o účasti na odborném programu veletrhů Medical Fair a Rehaprotes v Brně.

5. 2. tisková konference se koná 26. 5. 2015 v Lékařském domě. Zprávy z pořádání tiskové konference budou sepsány do ČLČ.

6. Sekretariát odeslal náměstkovi ministra zdravotnictví prof. Vymazalovi připomínky OS k vyhlášce č. 99/2012 Sb. v plném znění.

7. Zástupci ČLS JEP, z.s. budou u vypořádání připomínek k návrhu nařízení vlády o náhradě škody za bolest a ZSU dne 7. 5. 2015.

8. Doc. Marešová informovala o naléhavých problémech lékařských mikrobiologů/bakteriologů z malých nemocnic a na nutnost zvýšení úvazku – připomínka k návrhu vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zapsala J. VeseláZobrazit vše