Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 23.5.2017

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 23.5.2017

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017,

která se konala dne 23. 5. 2017 od 13.00 hodin v zámku Libochovice

 

  1. Kontrola a schválení zápisu z 4. schůze předsednictva v roce 2017.
  2. Prof. Švihovec referoval o svém vystoupení za ČLS JEP dne 10. 5. 2017 na plenu Ústavního soudu ČR v Brně, kde měl svědčit o dosavadní praxi zdravotních pojišťoven při zjišťování výše úhrady zdravotnických prostředků.
  3. Předsednictvo diskutovalo postoj ČLS JEP k „tradiční čínské medicíně“. Popudem byl jednak přílepek senátora Vyzuly do vládní novely o změnách ve vzdělávání zdravotních sester (chce uzákonit podmínky pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny), jednak diskusní televizní pořad Máte slovo z 11. 5. 2017, kde na téma TČM diskutovali předseda ČLS JEP, prof. Beneš z předsednictva ČLS JEP a dr. Kubek z ČLK s náměstkem ministra zdravotnictví Prymulou a senátorem Vyzulou. Prof. Svačina navrhl prohlášení ČLS JEP pro ČTK.
  4. Dr. Sucharda, vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých, informoval zejména o přípravě čísel roku 2017.¨
  5. Podpis prohlášení Pracovní skupiny pro oblast aplikované behaviorální analýzy při ČLS JEP o podstatě vědního oboru aplikovaná behaviorální analýza (ABA) a jejího legislativního ukotvení a zavádění do praxe v České republice.
  6. Informace o výběrovém řízení pro vypracování Akustického prostředí přednáškového sálu v LD.
  7. Předsednictvo schválilo přidružené členství společnosti DiaSorin Czech, s.r.o. do ČSKB ČLS JEP.


Zobrazit vše