Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2012 v Libochovicích

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2012 v Libochovicích

  1. Schůze předsednictva se účastnil dr. Hofman, ředitel divize MedicalServices MF a.s. Informoval o průběhu dosavadních jednání se zástupci jednotlivých časopisů ČLS JEP a o plánované schůzce se šéfredaktory časopisů ČLS JEP, která se bude konat 20. 6. 2012 od 14 hodin v LD.
  2. Prof. Raboch tlumočil nesouhlasné stanovisko výboru PS ČLS JEP k osamostatnění se sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a založení nové OS. PS ČLS JEP připravuje nové předpisy pro stávající sekce společnosti.
  3. Prof. Blahoš potvrdil, že ortopedická společnost má i nadále zájem stát se přidruženým členem ČLS JEP. 
  4. Ministru zdravotnictví bylo zasláno stanovisko ČGPS ČLS JEP k „Plánovaným domácím porodům“, které podpořilo několik relevantních OS ČLS JEP.
  5. Předsednictvo schválilo Volební a Jednací řád PS ČLS JEP.
  6. Předsednictvo obdrželo 6 návrhů od organizačních složek ČLS JEP na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce publikované v roce 2011.
  7. Prof. Blahoš informoval o oslavách 150. Výročí založení Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP.
  8. Přítomní členové předsednictva obdrželi pozvánku s programem XXV. Kongresu ČLS JEP, který se konal 13.6.2012 v hotelu DAP na téma „Pohlavně přenosné nemoci: historie, současnost a perspektivy“.
  9. Podána informace o zcela novém elektronickém způsobu podávání žádostí do centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK.
  10. Prof. Blahoš informoval o Výroční konferenci při příležitosti 10 let Aesculap Akademie v ČR v Lékařském domě dne 12. 6. 2012 od 16,00 hodin.

Termín zasedání předsednictva 5. 9.; 3. 10.; 7. 11. (Senát od 16 hodin) a 5. 12. 2012 vždy od 13,00 hodin v Lékařském domě.

 

V Praze 18. 6. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše