Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 22.6.2011

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 22.6.2011

  1. Schváleny návrhy na udělení medaile ČLS JEP Doc. MUDr. Miluši Havlové, CSc a prof. MUDr. Lubomíru Faltýnkovi, DrSc. a návrh na udělení čestného členství ČLS JEP prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc.
  2. Předsednictvo obdrželo celkem 7 návrhů na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce publikované v roce 2010.
  3. Předsednictvo jednalo o návrhu prezidenta ČLK o spolupráci vč. nastavení pravidel spolupráce na celoživotním vzdělávání lékařů.
  4. Návrh novelizace Stanov ČLS JEP bude zaslán předsedům OS ČLS JEP k připomínkám. Definitivní znění stanov bude projednáno na mimořádném Sjezdu delegátů 7. 12. 2011.
  5. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (6. Schůze předsednictva 22. 6. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
  6. O první schůzce pracovní skupiny pro generickou preskripci MZČR podal zprávu prof. Švihovec.
  7. Prof. Palička informoval o jednáních, která probíhají k projektu MZČR ke kultivaci Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW. 
  8. Prof. Blahoš informoval o návrhu spoluúčasti ČLS JEP na  pořádání  oslav 150. Výročí založení Spolku lékařů Praha v červnu 2012. 
  9. Byla schválena změna názvu České lymfologické společnosti ČLS JEP, která bude používat zkratku ČLyS ČLS JEP.
  10. Předsednictvo odsouhlasilo zrušení České společnosti pro klinickou pastorační péči ČLS JEP.

Termíny zasedání předsednictva od 13,00 hodin: 7. 9. 2011; 18. 10. 2011; 2. 11. 2011 a 7. 12. 2011 (následovat bude od 15,00 hod. mimořádný Sjezd delegátů - Stanovy)

V Praze 24. 6. 2011
Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše