Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 17. 6. 2015 v Libochovicích

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 17. 6. 2015 v Libochovicích

Po slavnostním předání Ceny J. E. Purkyně panu prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., následovalo zasedání předsednictva v prostorách zámku v Libochovicích.

 1. Z rukou předsedy ČLS JEP převzal diplom pan prof. Hořejší. Čestné členství ČLS JEP mu bylo uděleno především za dlouholeté zásluhy v oboru dětské gynekologie a také pří příležitosti významného jubilea.
 2. Prof. Cvachovec a JUDr. Vacek informovali o připravovaných změnách Statutu nadačního fondu, o praktickém fungování, včetně podpory rekonstrukce Lékařského domu, které však bude schvalovat předsednictvo ČLS JEP.
 3. ČLS JEP obdrželo celkem 7 návrhů na ocenění, z toho 5 knižních publikací a 2 články. Odsouhlaseno bylo složení hodnotící komise: prof. Broulík – předseda, prof. Cvachovec, prof. Škrha. Hodnotící komise předloží návrhy na ocenění na řádné schůzi předsednictva v září 2015.
 4.  Prof. Svačina shrnul průběh 2 tiskové konference, která se konala 26. 5. 2015 v Lékařském domě. Odsouhlasen byl termín konání 3. tiskové konference v LD dne 22. 9. 2015 od 10,30 hodin.
  Nosným tématem tentokrát bude E-health.
 5. V Lékařském domě se koná 18.6.2015 schůze redakční rady ČLČ, jejíž členové budou informováni o chystaných změnách.
 6. Prof. Svačina hovořil o jednání ohledně rozšíření mediálních prezentací ČLS JEP.
 7. Pokračují přípravy kongresu ČLS JEP v Brně ve dnech 23. a 24. 10. 2015.
 8. Prof. Svačina jednal se starostkou Prahy 2 o reálných možnostech zkulturnění prostředí nejen před Lékařským domem, ale po celé délce pasáže.
 9. Prof. Svačina se účastnil zasedání Rady Akademie pacientských organizací a podal informaci o společném projektu (APO Letní škola) AIFP a ČLS JEP.

V Praze dne 18. 6. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše