Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 20.6.2017

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 20.6.2017

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017,

která se konala dne 20. 6. 2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

 

  1. Kontrola a schválení zápisu z 5. schůze předsednictva v roce 2017.
  2. V úvodu jednání vystoupila na vlastní žádost předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP MUDr. Alena Šebková. Informovala o situaci vzniklé poté, co specializační obor Praktické dětské lékařství vypadl po novelizaci zákona o vzdělávání ze seznamu a vplynul do oboru Pediatrie. Vyjádřila obavy především o to, jak bude vypadat uspořádání nového spojeného oboru, neboť se jednalo dle ní o nesystémový krok, který může rozložit některá pediatrická oddělení.
  3. Prof. Svačina přislíbil podporu OSPDL s tím, že za ČLS JEP napíše dopis panu ministrovi ohledně vzdělávacího programu Pediatrie.
  4. Do sekretariátu bylo podáno 13 návrhů na ocenění knih či článků publikovaných v roce 2016. Předsednictvo schválilo hodnotící komisi ve složení: prof. Broulík, prof. Škrha, prof. Švihovec. Komise na začátku září předloží předsednictvu návrhy na udělení tří cen v kategorii knihy a 1 ceny v kategorii článek. Předávání cen proběhne v Senátu PČR dne 7. 11. 2017 od 15 hod. (po řádné schůzi předsednictva).
  5. Prof. Svačina informoval o dalších organizačních záležitostech kolem pořádání 28. kongresu ČLS JEP
  6. Rekonstrukce přednáškového sálu v suterénu začala dne 21. 6. 2017, má skončit
  7. 30. 8. 2017. Škody po loňské havárii vodovodního potrubí vystoupaly odhadem 3,3 mil. Kč, odškodnění provádí pojišťovna Kooperativa.
  8. Na žádost MZ ČR – odboru vědy a lékařských povolání probíhá celá řada připomínkových řízení a výzev k nominacím do akreditačních komisí, aprobačních komisí atd. v souvislosti s předpokládanou platností nových vyhlášek od 1. 7. 2017. Do akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci aprobační zkoušky lékařů vybralo předsednictvo na místě ze svého středu prof. Trče, prof. Broulík a dr. Herbera.


Zobrazit vše