Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP, ze dne 8. 6. 2016

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP, ze dne 8. 6. 2016

  1. Připomínkování návrhů legislativních norem z MZ ČR. V případě poslaneckého návrhu zákona o důstojné smrti se předsednictvo se zcela ztotožnilo s připomínkami doc. Holmerové a odmítlo tento návrh jako pokus o prosazení eutanázie. V otázce projednávání návrhu zákona č. 95/2004 Sb. podporuje předsednictvo své OS, resp. zachování angiologie a nukleární medicíny mezi základními obory.

  2. Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015 – představení návrhů a ustavení hodnotitelské komise, která do 30. 8. 2016 sestaví pořadí.

  3. Aktuální informace o ČLČ podal šéfredaktor dr. Sucharda.

  4. Přes prázdniny bude pokračovat rekonstrukce Lékařského domu (úprava kanceláří pro Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP v 6. patře, úprava suterénu). MČ Praha 2 se bude spolupodílet na architektonické studii revitalizace parteru Lékařského domu a okolí. Vyjádření památkářů k umístění plakátů v podloubí Sokolské bylo negativní, resp. smí se dát reklamy pouze ze strany uvnitř podloubí, nikoli do ulice.

  5. Předsednictvo odsouhlasilo návrhy na vznik nových pracovních skupin a smlouvy o spolupráci. Zamítlo však žádost na založení Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum a nesouhlasilo ani s vytvořením Pracovní skupiny pro tuto oblast.

  6. Příprava další tiskové konference ČLS JEP na téma letní zdravotní problémy, zejména prevence kožních obtíží a infekcí přenášených klíšťaty.


Zobrazit vše