Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 11. 2013 v Lékařském domě

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 11. 2013 v Lékařském domě

 1. Prof. Blahoš informoval o narůstajících stížnostech na vysoké platby, které si účtuje ČLK za registraci a přidělení kreditů vzdělávacích akci, které pořádají organizační složky ČLS JEP.
  V diskuzi zaznělo, že ČLS JEP by se měla snažit, aby byla uznána osvědčení (kredity), která ČLS JEP právoplatně uděluje za jí pořádané akce, jako platný podklad pro udělování licencí.
 2. Doc. Šmucler požádal o možnost účastnit se na jednání předsednictva, aby mohl znovu a podrobněji vysvětlit důvody, proč žádá o změnu názvu společnosti pro využití laseru v medicíně.  Po zodpovězení několika dotazů a následné diskusi k této problematice byla přítomnými členy odsouhlasena změna názvu společnosti - Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP.
 3. Žádost na založení Společnosti pro porty a permanentní katétry bude znovu projednána prosincové schůzi předsednictva, pozván bude doc. Stříteský, který žádost podal.
 4. Projednána byla žádost dr. V. Chvály na založení Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Vyžádána budou nejdříve stanoviska Psychiatrické společnosti, Psychoterapeutické společnosti, SVL, Společnosti psychosomatických integrací ČLS JEP.
 5. Schváleny byly tyto předpisy organizačních složek:
  Stanovy České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP; Stanovy, jednací a volební řád České ligy proti epilepsii ČLS JEP a Jednací řád Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP.
 6. Prof. Češka požádal dopisem ze dne 25. 10. 2013 předsednictvo ČLS JEP, aby se pokusilo odložit zavádění nových legislativních postupů, které se týkají úpravy podmínek vypracovávání posudků ve vztahu ke stížnostem na lékaře, zdravotnická zařízení nebo poskytovanou péči dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách. Přítomní členové shodně konstatovali, že odborné společnosti nemají posudkovou činnost ve své činnosti, zapotřebí je zapojit také Asociaci děkanů a ČLK. O stanovisko bude požádána Společnost posudkového lékařství ČLS JEP.
 7. Podána informace o rozhodnutí výboru České internistické společnosti ČLS JEP spolupracovat s novým nakladatelem časopisu Vnitřní lékařství. Připravována je nová smlouva s nakladatelstvím Facta Medica, s.r.o. Brno.

V Praze 14. 11. 2013, zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše