Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 18.10.2011

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 18.10.2011

 1. Schváleny návrhy na udělení Čestné medaile ČLS JEP prim. MUDr. Jiřímu Bakalovi a doc. RNDr. Milanu Horváthovi, CSc.
 2. Předsednictvo navrhuje zahájení jednání s šéfredaktory časopisů a předsedy OS o budoucí možné spolupráci s Ambit Media.
 3. Předsednictvo uložilo předložit sumární stanovisko k problematice Standardů a nadstandardů 31. 10. 2011.
 4. Na Mimořádný sjezd ČLS JEP, který se bude konat v Lékařském domě
  dne 7. 12. 2011 od 15 hodin je přihlášeno 92 delegátů.
 5. Prof. Blahoš pogratuloval prof. Škrhovi ke zvolení do funkce viceprezidenta UEMS.
 6. Prof. Ryška seznámil předsednictvo s problémy SL Hradec Králové, který zvažuje ukončení činnosti koncem tohoto roku.
 7. Stanoviska OS ČLS JEP k problematice využití konopí jsou podkladem pro jednání „Společné pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny PČR pro legislativu a související předpisy, upravující pěstování, zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely“.  Jednání pracovní skupiny se bude konat 24. 10. 2011.
 8. Projednávána byla záležitost udělování kreditů ČLK na akce pořádané organizačními složkami ČLS JEP a výše fakturovaných částek za provádění administrativních úkonů. Předsednictvo souhlasí se schůzkou s prezidentem ČLK, na které by byly tyto zásadní připomínky projednány. 
 9. Prof. Blahoš informoval o zasedání Světové lékařské asociace (WMA) a připomněl setkání rozšířeného výboru WMA v Praze v roce 2012.
 10. Prof. Švihovec byl pověřen předsednictvem pro jednání s Národním referenčním centrem (klasifikační systém).

Termíny zasedání předsednictva od 13,00 hodin: 2. 11. 2011(následovat bude slavnostní předání cen v Senátu ČR od 16,00. hod.) a 7. 12. 2011 (od 15,00 hod. mimořádný Sjezd delegátů - Stanovy).

 

V Praze 18. 10. 2011
Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše