Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 3.11.2010

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 3.11.2010

 1. Volební Sjezd ČLS JEP v roce 2011. Předsedové organizačních složek ČLS JEP byli požádáni o nahlášení kandidátů do 30.11.2010 a delegátů do 10.12.2010. Sjezd se bude konat 31. ledna 2011 ve velkém sále ÚVN, Praha 6 od 9,30 hodin.
 2.  Identifikační karty členů ČLS JEP.
 3. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (8.schůze předsednictva 3.11.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Průběh zasedání evropské rady Unie lékařů specialistů (UEMS) v Praze ve dnech 7-9. října 2010.
 5. Založení ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP,ev.č. společnosti 1360.
 6.  90. výročí vzniku Spolku slovenských lékařů v Bratislavě dne 20. října 2010.
 7. Prof. Blahoš slavnostně zahájil IV. Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, 4. - 5. listopadu 2010 v Českých Budějovicích.
 8. Prof. Dungl, předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii, zaslal žádost o návrat společnosti do ČLS JEP. Dle představ výboru ČSOT žádají o kolektivní členství.
 9. 2. Národní konference o doporučených postupech dne 13.11.2010 na LF UP v Olomouci.
 10. Konference „Inovace 2010“, která je pořádána pod záštitou AIFP, se účastní dr. Cabrnochová dne 10.11.2010.
 11. Občanské sdružení Mladých lékařů.
 12. Žádost ČLK o spolupráci při definování standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 13.  Zasedání výboru WMA v roce 2012 v Praze.

Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1.patro. 8.12.2010.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 4.11.2010Zobrazit vše