Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 11. 2012

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 11. 2012

  1. Prim. MUDr. Vlastimil Jindrák ve své prezentaci informoval o ATB politice a o činnosti Subkomise pro ATB politiku.
  2. Ing.Vocílka, generální ředitel Garantu, společně s I. Miksou, ředitelem pro strategické projekty, přednesli hlavní zásady možné spolupráce s NF ČLS JEP s Guarantem při respektování samostatnosti organizačních složek ČLS JEP.
  3. Diskutován byl projekt AIFP - „Společné prohlášení ČLS JEP a AIFP o podmínkách deklarování střetu zájmů při publikační činnosti“ (tzv. disclaimer) a žádost AIFP, zda mohou přizvat také další nakladatelství odborné literatury k podpisu Společného prohlášení.
  4. Předsednictvo odsouhlasilo upravenou Směrnici – Pocty a ceny udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS JEP – č. 1/2012.
  5. Předsednictvo bylo seznámeno s jednotlivými přílohami k rámcové smlouvě vztahující se k prezidiálním časopisům.

Termín příští schůze předsednictva: 5. 12. 2012

V Praze 7. 11. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše