Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 11. 10. 2016

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 11. 10. 2016

 1. Schválen zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP.
 2. Výběr témat pro další čísla Časopisu lékařů českých v roce 2017 a posouzení osnovy recenzního posudku na práci k otištění v ČLČ.
 3. Schválení výroční zprávy ČLS JEP, z.s. za rok 2015.
 4. Schválení vzorového postupu pro pořádání elektronických voleb do orgánů organizačních složek ČLS JEP.
 5. Schválení žádosti o zřízení mezioborové pracovní skupiny pro cystickou fibrózu (při předsednictvu ČLS JEP), o kterou žádal jménem pracovníků center cystické fibrózy MUDr. Lukáš Homola.
 6. Informace o hotové rekonstrukci 6. patra Lékařského domu, kde má nově kanceláře Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.
 7. Stanovení dalších termínů schůzí předsednictva:
  rok 2016: 8/11, 13/12
  rok 2017: 17/1, 14/2, 21/3, 18/4, 23/5, Libochovice 21/6.


Zobrazit vše