Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 2. 11. 2011

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 2. 11. 2011

  1. Schválen návrh na udělení čestného členství ČLS JEP panu prof. Dr. med. Meinhardu Classenovi.
  2. V hospodářských novinách a na webu ČLS JEP bude uveřejněna poptávka na spolupráci při vydávání časopisů ČLS JEP.
  3. Mimořádný Sjezd delegátů se bude konat 7. 12. 2011 v Lékařském domě od 15,00 hod.  Pozvánky s programem a upravené Stanovy byly všem delegátům mimořádného Sjezdu a členům předsednictva rozeslány.
  4. Prof. Blahoš podal informaci o schůzce s dr. Kubkem dne 1. 11. 2011, na které byla projednávána výše fakturovaných částek za zařazení vzdělávacích akcí organizačních složek ČLS JEP do centrálního registru ČLK.
  5. Prof. Zima informoval o schůzce Skupiny (konopí pro léčivé a výzkumné účely), která se konala dne 24. 10. 2011. Cílem Skupiny je vypracovat konkrétní návrh, který určí podmínky beztrestného užívání konopí pro léčebné i výzkumné účely. Předpokládaný termín ukončení prací je 12. 12. 2011.
  6. Doc. Marešová předložila ke schválení dva interní předpisy České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP. Oba předpisy jsou v souladu s předpisy ČLS JEP a byly předsednictvem schváleny.

Termín zasedání předsednictva od 13,00 hodin: 7. 12. 2011 (od 15,00 hod. mimořádný Sjezd delegátů - Stanovy).

V Praze dne:  3. 11. 2011

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše