Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 5. 12. 2012

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 5. 12. 2012

 1. Prof. Švihovec se účastnil 27.11.2012 semináře, který pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s AIFP  na téma „Praktické dopady novely zákona o reklamě na zdravotnické odborníky, pacienty a výrobce léčiv“. Vzhledem k výkladovým nejasnostem bude nutné po schválení novely zákona vypracovat metodiku pro organizační složky ČLS JEP.
 2. Prof. Blahoš informoval o činnosti některých spolků lékařů; o své nedávné účasti na akcích SL v Karlových Varech a SL Praha.
 3. Prof. Zima vznesl dotaz, zda by předsednictvo souhlasilo s předávání Ceny Jana Opletala společně s 1. LF UK, která tuto cenu uděluje vynikajícím studentům magisterského a doktorského studijního programu. Prof. Zima zašle podrobnější informace k Ceně a předsednictvo rozhodne o žádosti na příští schůzi předsednictva.
 4. Předsednictvo schválilo předpisy těchto organizačních složek:
  • Stanovy České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
  • Stanovy České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP
  • Organizační řád odborných sekcí Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 5. Členové předsednictva byli požádáni a zaslání návrhu témat kongresů ČLS JEP na rok 2013. Jarní kongres se bude konat v LD (duben/květen), podzimní v Brně v rámci veletrhu Medical Fair v říjnu.
 6. Prof. Škrha informoval o zasedání EACCME v Bruselu, které se týkalo problematiky akreditace a podmínek akreditace pro mezinárodní akce v rámci CME.
 7. Předsednictvo odsouhlasilo, aby prof. Švihovec zastupoval ČLS JEP při jednání se SÚKLem.
 8. Statut nadačního fondu –bude projednán s právníkem vč. odpovědnosti uvedených osob.
 9. Prof. Blahoš byl pozván a účastnil se těchto akcí ČLS JEP:
  • 8. 11.             Zahájení výročního sjezdu Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Karlových Varech
  • 15. 11.           Slavnostní udílení cen ČLK v Kaiserštejnském paláci
  • 16. 11.           Předávání cen v Lužanech (Nadání Hlávkových)
  • 21. 11.           Jednání o spolupráci s Národní galerií (Thomayerova výstava)
  • 23. 11.           Bratislava – jednání s dr. Krištůfkem a v EÚ o účasti ČLS JEP na problematice klimatu
  • 26. 11.           Účast na jednání o spolupráci na Belgickém velvyslanectví
  • 30. 11.           Jáchymov – přednáška o aktivitách ČLS JEP se Spolkem lékařů ČLS JEP Karlovy Vary
  • 3. 12.             Schůze ČLA
  • 4. 12.             Schůze s prof. Kouteckým

V Praze 6. 12. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše