Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 8.12.2010

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 8.12.2010

 1. Prof. Svačina podal informaci o výsledcích hospodaření jednotlivých časopisů ČLS JEP. Na další zasedání předsednictva ČLS JEP dne 19.1.2011, budou pozváni šéfredaktoři PL (dr. Filip) a ČLČ (prof. Horák).
 2. Volební sjezd delegátů ČLS JEP se bude konat 31.1.2011 v ÚVN Praha od 9,00 hodin. Předsednictvo bylo seznámeno s předběžným programem sjezdu.
 3. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 8.12.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Založení Předsednictvo se založením nové OS souhlasí: SPOLEČNOST PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII ČLS JEP Evč. 1370.
 5. Návrhy na změnu názvů OS:
  1. Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP.
  2. Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP na ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII ČLS JEP.
 6. Stanovy organizačních složek ČLS JEP nebyly zatím předsednictvem ČLS JEP schváleny, protože dojde ke změnám Stanov ČLS JEP v lednu 2011 a bude nutné zaslané stanovy OS ještě upravit.
 7. Identifikační karty pro všechny členy ČLS JEP jsou ve výrobě (předpokládaný datum zhotovení 17.12.2010).
 8. Rozhodnutí soudu ve sporu Fondu ohrožených dětí se Společností sociální pediatrie ČLS JEP.
 9. Slavnostní inaugurace Ortopedické kliniky 1 LF a FNB Na Bulovce, které byl přiznám statut FIFA Medical Centre of Excellence. Předání medaile ČLS JEP prof. Dvořákovi z Curychu, řediteli medicínského centra FIFA.
 10. 10. Zasedání Výkonného výboru CIOMS-WHO, 29.-1.12.2010 Ženeva.
 11. Zprávu o I. Kongresu biologické léčby, který se konal ve dnech 12.-13.11.2010 v hotelu Barceló, přednesl prof. Blahoš.
 12. Návrhy na udělení čestného členství ČLS JEP.
  • Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
  • prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc.
  • Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

Na závěr schůze předsednictva poděkoval předseda ČLS JEP všem členům za spolupráci a zároveň popřál krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2011.

Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1.patro. 19.1.2011.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 14.12.2010Zobrazit vše