Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 3. 11. 2015

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 3. 11. 2015


1. Předání diplomu redakční rady Časopisu lékařů českých MUDr. Vladimíru Teplanovi jr. za původní práci zveřejněnou v roce 2013 kolektivem autorů Teplan V. jr., Šenolt L, Hulejová H, Teplan V., Štollová M., Gürlich R.: Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice? Čas. Lék. čes. 2013; 152: 226–232).

2. Časopis lékařů českých má nového odborného lékařského redaktora prim. MUDr. Petra Suchardu, CSc. a technického redaktora Mgr. Martina Čermáka. Předpokládaná periodicita pro rok 2016 - 8 až 10 čísel.

3. ČLS JEP, z.s. převzala záštitu nad XL. Jubilejními flebologickými dny (6.-7. 11. 2015, Praha hotel Angelo). ČLS JEP, z.s. a Liga proti rakovině uspořádají Sympozium ke Světovému dni proti rakovině ústředním tématem – Rakovina prsu u žen i u mužů (4.2.2016, Lékařský dům Praha).

4. Prof. Svačina informoval o schůzce s Mgr. Dvořáčkem (AIFP) a se situací s „transparency“ v ČR – u jednotlivců relativně ošetřeno. Když ale pořádá naše organizační složka akci, musí existovat smlouva s uvedením účelu poskytnutí finančních prostředků.

5. Novela zákona č. 95/2004 Sb.

6. Možnost pořádání elektronických voleb

7. Účast prof. Blahoše na valném shromáždění World Medical Association v Moskvě ve dnech 16. – 17. 10. 2015. WMA ho jmenovala delegátem na chystané světové klimatické konferenci v Paříži.

8. Vyvěšeno doporučení Subkomise pro antibiotickou terapii – skupiny pro cefalosporiny (Stanoviska ČLS JEP, z.s.)

9. Termíny schůzí předsednictva pro rok 2016: 12. 1. 2016, 16. 2. 2016, 8. 3. 2016, 12. 4. 2016, 10. 5. 2016, 8. 6. 2016 (Libochovice).

V Praze dne 3. 11. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše