Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 8. 11.2016

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 8. 11.2016

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 8. 11.2016 od 14.00 hodin na v Lékařském domě

  1. Schválen zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP.
  2. Právní rozbor zákona o reklamě ve vztahu ke sponzorování vzdělávacích aktivit našich OS – JUDr. Pavel Vacek.
  3. Návrhy na další mediální spolupráce s Českým rozhlasem Dvojka a Czech Health Interactive.
  4. Nutnost vypsání voleb do orgánů Společnosti medicínského práva ČLS JEP, z.s přímo revizní komisí ČLS JEP, neboť došlo k překročení trvání funkčního období a Společnost proto již nesmí dle stanov volby organizovat sama.
  5. Odsouhlasení oficiálního stanoviska ČLS JEP k homeopatii, které vypracoval prof. Beneš.
  6. Po roční zkušenosti se ČLS JEP přiklonila k prodloužení smlouvy o spolupráci se SÚKL při vypracování vyžádaných odborných stanovisek.
  7. Škrha informoval o jednání v UEMS v Bruselu, kterého se zúčastnil.
  8. Diskuse o členství ČLS JEP v CIOMS.


Zobrazit vše