Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 3. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 3. 2012

Stručný zápis ze 3. schůze předsednictva ČLS JEP 7. 3. 2012

  1. Prof. Švihovec v úvodu seznámil členy předsednictva s výsledky hospodaření ČLS JEP.
  2. Prof. Blahoš se účastnil s doc. Marešovou „Valné hromady“ ČCHS ČLS JEP, která se konala ve Stříteži u Jihlavy dne 22. 2. 2012, na které bylo diskutováno postavení chirurgické společnosti v rámci ČLS JEP. 
  3. V Lékařském domě proběhla další jednání s některými vedoucími šéfredaktory, našich časopisů za přítomnosti dr. Hofmana (jednáno s dr. Masopustem, doc. Komárkem, doc. Pozlerem a prof. Pilkou). 
  4. Žádosti o registraci vzdělávacích akcí, pořádané výhradně organizačními složkami ČLS JEP, budou od března zasílány na ČLK prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP.  
  5. Na MZČR byla zřízena nová expertní skupina pro farmaka. Předsednictvo delegovalo do skupiny pro. Švihovce.
  6. Prof. Škrha seznámil členy předsednictva s problematikou nejednotnosti požadovaného počtu kreditů za období 5 let v rámci Evropské unie.
  7. Prof. Raboch požádal o prodloužení zaslání stanoviska PS ČLS JEP k žádosti dr. Uhlíkové k založení nové odborné společnosti ČLS JEP (společnost dětské a dorostové psychiatrie).
  8. Dr. Cabrnochová podala zprávu o jednání v rámci skupiny o seznamu zdravotních výkonů. MZČR chce do poloviny roku 2012 změnit a upravit seznam výkonů a novela bude vydána 1. 1. 2013.
  9. Prof. Švihovec informoval o elektronické preskripci, která bude platit od 1. 1. 2014.
  10. Předsedkyně gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, prof. Matějovská Kubešová, zaslala žádost o možnost vydávat časopis této společnosti pod ČLS JEP ve spolupráci s MF. a.s. 


Zobrazit vše