Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 4. 2012

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 4. 2012

  1. Řešeny jsou některé časopisy NTS ČLS JEP, které mají výhrady s připravovanou změnou nakladatele.
  2. Prof. Švihovec informoval o vysokém debetním zůstatku na podúčtu České chirurgické společnosti.
  3. Za přítomnosti dr. Votočka byla diskutována kultivace seznamu zdravotních výkonů. Dr. Cabrnochová společně s dr. Spitzeremseznámila předsednictvo s návrhem materiálu „Informace pro ministra“ ze dne 30. 3. 2012.
  4. Z došlých návrhů na udělení Ceny J. E. Purkyně v roce 2012 byl přítomnými členy předsednictva jednomyslně přijat návrh České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, která doporučila k ocenění prof. MUDr. Jaroslava Beneše, DrSc., FCMA st., který dovršil 91 let věku v lednu 2012.
  5. Prof. Zima seznámil s vypracováním „vzorových Stanov“ pro potřeby organizačních složek ČLS JEP, které budou k dispozici na sekretariátu ČLS JEP. V současné době se připravuje i vzorový Jednací a Volební řád.   
  6. Předsednictvo schválilo Stanovy Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
  7. SVL ČLS JEP pořádá VI. jarní interaktivní konferenci ve Slovanském domě ve dnech 13.-15.4.2012. Za předsednictvo ČLS JEP se účastní slavnostního zahájení prof. Goetz.
  8. Prof. Blahoš informoval o jednání s IPVZ v Lékařském domě dne 2. 4. 2012. Projednávána byla možná spolupráce s ČLS JEP na individuálním projektu MZŘ „Vzdělávání lékařů“.
  9. V LD proběhlo jednání se zástupci AIFP, na kterém byl diskutován postup týkající se deklarace střetu zájmu lékaři v odborném tisku.


Zobrazit vše