Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 18.4.2017

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 18.4.2017

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2017,

která se konala dne 18. 4. 2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

 

 1. Kontrola a schválení zápisu z 3. schůze předsednictva v roce 2017.
 2. Zvolení letošního nositele Ceny JEP – prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., dr. h. FCMA v tajném hlasování.
 3. Další postup v přípravě 28. kongresu ČLS JEP k 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně – webová stránka www.kongres.cls.cz
 4. Situaci kolem návrhu vyhlášky o e-receptu popsal prof. Švihovec. ČLS JEP zaslala
 5. MZ ČR vyjádření k obsahu prováděcího právního předpisu, které se shoduje se závěry
 6. pracovní skupiny MZ ČR k elektronickému receptu.
 7. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP rovněž připravuje program tiskové
 8. konference naplánované na 22. 5. 2017.
 9. Projekt ESI fondů – klinické doporučené postupy vypisuje MPSV ČR pro své přímo řízené organizace, čímž se cesta k nim pro ČS JEP komplikuje.
 10. Příprava elektronického Newsletteru č. 2/2017.
 11. O stanovisko k poslaneckému návrhu Bohuslava Svobody, jež se týká oborů Pediatrie a Praktické lékařství pro děti a dorost po schválení novely zákona č. 95/2004 Sb., požádal ČLS JEP ministr Jan Chvojka za Legislativní radu vlády. Diskuse o postoji ČLS JEP ke sloučení těchto dvou oborů.
 12. Předsednictvo souhlasilo s uzavřením navržené smlouvy o spolupráci s pojišťovnou Swiss Life Select.
 13. Informace o rekonstrukci suterénu Lékařského domu.


Zobrazit vše