Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 5. 9. 2012

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 5. 9. 2012

 1. Prof. Švihovec ve své prezentaci analyzoval výsledku hospodaření k 30.6.2012 dle jednotlivých středisek. 
 2. Komise na svém jednání dne 21.8.2012 se rozhodla ocenit tyto publikace:
  Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol.: Pneumologie
  Vojtěch Hainer a kol.: Základy klinické obezitologie
  Herbeck G., Ondruš J., Dvořák V., Mortakis A.: Atlas kolposkopie
 3. Dr. Cabrnochová podala informaci o jednáních s MZČR týkajících se kultivace seznamu zdravotních výkonů.
 4. Prof. Švihovec informoval o jednání o elektronické preskripci a upozornil, že zde opět není zastoupena ČLS JEP.
 5. Poslední verze návrhu smlouvy s Mladou frontou, a.s., byla odeslána elektronicky všem členům předsednictva koncem srpna 2012 a zároveň předsedům a šéfredaktorům těch časopisů, které přecházejí k Mladé frontě, a.s.

V Praze 6. 9. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše