Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 9. 10. 2013 v Lékařském domě

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 9. 10. 2013 v Lékařském domě

  1. Prof. Švihovec ve své prezentaci analyzoval výsledky hospodaření ČLS JEP dle jednotlivých středisek za první pololetí 2013. V jednotlivých tabulkách porovnal příjmy a výdaje organizačních složek a ústředí s rokem 2012 a konstatoval, že se podařilo dosáhnout v letošním roce velice dobrého výsledku.
  2. Opětovně byla diskutována Dohoda o spolupráci v oblasti akreditace a přítomní členové předsednictva se snažili nalézt konsensus a mohlo tak dojít k podpisu nové dohody s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
  3. Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, dr. Jana Šeblová, zaslala žádost o schválení nové Sekce mladých lékařů urgentní medicíny. Předsednictvo nemá námitek.
  4. Schválena byla také nová sekce v rámci Rehabilitační společnosti ČLS JEP - Sekce Neurorehabilitace. Doc. Jana Süssová, která žádost zaslala, bude o schválení informována.
  5. Prof. Blahoš informoval o jednání s doc. Stříteckým, který žádal o založení nové odborné společnosti ČLS JEP - Společnost pro porty a permanentní katétry.
  6. Probíhají přípravy na zrušení s.r.o. (ČLS JEP) ve spolupráci s JUDr. Vackem - výběr vhodného likvidátora.
  7. Společnost GUARANT Int. připravuje k odsouhlasení body pro zahájení činnosti NF ČLS JEP v rámci spolupráce s GUARANTEM.
  8. Domácí porody - stanovisko, které vypracoval doc. A. Pařízek, bude ještě zasláno předsedům OS ČLS JEP s dotazem, zda se chtějí také k němu připojit. Následně bude text uveřejněn v médiích. Zajistí sekretariát.

V Praze 10. 10. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše