Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 9. 2015

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 9. 2015


1. Zachování oboru praktické lékařství pro děti a dorost mezi základními lékařskými obory a o zachování dosavadního systému primární a preventivní péče o děti. Předsednictvo ČLS JEP podporuje zachování primární péče v oblasti pediatrie.

2. Ceny za nejlepší vědecké publikace za rok 2014

nejlepší článek:

 

Roman Prymula, Marianne Riise Bergsaker, Susanna Esposito, Leif Gothefors, Sorin Man, Nadezhda Snegova, Mária Štefkovičová, Vytautas Usonis, Jacek Wysocki, Martine Douha, Ventzislav Vassilev, Quzama Nicholson, Bruce L. Innis, Paul Willems: Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine versus one dose of monovalent varicella vaccine, a multicentre, observer-blind, randomised, controlled trial. Lancet, vol. 383, no. 9925 (2014), pp. 1313-1324

za nejlepší knihu:

 

* 1. místo: Fait, Tomáš – Zikán, Michal – Mašata, Jaromír: Moderní farmakologie v gynekologii a porodnictví (Maxdorf 2014)
* 2. místo: Papežová, Hana: Naléhavé stavy v psychiatrii: příručka pro ambulantní a nemocniční praxi (Maxdorf 2014)
* 3. místo: Šedo, Aleksi, Mentlein, Rolf: Glioma Cell Biology (Springer 2014)

3. Konference ČLS JEP v rámci Medical Fair Brno ve dnech 23. - 24. 10. 2015 na téma „Lékaři vzdělávají pacienty“

4. Tisková konference v LD dne 22. 9. 2015 od 10,30 hod - problematika e-health

5. Inzerce do ČLČ – ceník včetně inzerce do elektronické verze a příprava dalších čísel

6. Spolupráce s odbornými společnostmi (vně ČLS JEP) – vznik pracovních skupin

7. Projekt online registrace nových zájemců o členství v ČLS JEP

8. Stanovy České společnosti pro regenerativní medicínu byly předsednictvem bez připomínek schváleny

9. Akce SL ČLS JEP pořádané ve spolupráci s okresním sdružením ČLK budou mít prominuté poplatky za akreditaci

10. Spolupráce ČLS JEP s Českým rozhlasem Dvojkou

11. Spolupráce ČLS JEP s Lidovými novinami

12. Schválena změna zavádějícího názvu pracovní skupiny ČLS JEP „pro nevědecké léčebné a diagnostické metody“. PS nyní ponese název PS pro posuzování nevědeckých léčebných a diagnostických metod

13. Letní škola APO (Asociace pacientských organizací)

14. Schválení nového názvu Česká společnosti urgentní medicíny na Společnost urgentní medicíny

15. Zrušení Neuromodulační společnosti ČLS JEP, z.s. – vznik sekce

16. Žádost na založení nové společnosti Art Terapie ČLS JEP (Mgr. Exlera) předsednictvem neschválena.


V Praze dne 8. 9. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše