Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 8. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 13. 10. 2015

Stručný zápis ze 8. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 13. 10. 2015

  1. Informace o 3. tiskové konferenci a příprava témat 4. tiskové konference
  2. Časopis lékařů českých (příprava čísel, změny od r. 2016), harmonogram vydávání ostatních našich titulů u Mladé fronty. Od roku 2016 bude možné stahovat čísla ČLČ ze serveru (časopis bude mít vlastní webové stránky)
  3. Schválení stanov organizačních složek (společností neonatologické, radiologické a plastické chirurgie)
  4. Renovace Lékařského domu, na zlepšení okolí LD se bude ČLS JEP podílet spolu s Čs. obcí legionářskou a MČ Praha 2 na základě podepsaného memoranda 
  5. Od 6. 11. začne v příloze Lidových novin vycházet seriál Moderní medicína, který odborně garantuje ČLS (delegovala odborníky z OS, aby v rozhovoru s redaktory odpověděli na hlavní otázky kolem nejzávažnějších a nejrozšířenějších nemocí). LN připravily pro členy ČLS zvýhodněnou nabídku předplatného po dobu vydávání seriálu. 
  6. Pravidelný pondělní pořad Kontakt Dvojky s moderátorem dr. Pešinou, připravovaný ve spolupráci s ČLS JEP. 
  7. Vysvětlující stanovisko ČLS JEP k léčbě kmenovými buňkami zasláno na MZ ČR. 

V Praze dne 13. 10. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše