Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 16. dubna 2014

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 16. dubna 2014

  1. Přítomnými členy předsednictva bylo v tajném hlasování rozhodnuto, že letošní Cena J. E. Purkyně bude udělena panu prof. J. Kouteckému. Informace bude vyvěšena na www.cls.cz
  2. Prof. Švihovec ve své precizně připravené prezentaci detailně informoval o výsledcích hospodaření ČLS JEP v roce 2013. V přehledných tabulkách porovnal příjmy a výdaje organizačních složek a ústředí s rokem 2012. Konstatoval, že se tentokrát nesešel výsledek hospodaření s rozpočtem a to velkým rozdílem, neboť bylo dosaženo daleko většího zisku. Došlo k němu vzhledem k několika velice úspěšným kongresům našich organizačních složek (např. WONCA). Na závěr požádal pokladník ČLS JEP o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Návrh byl schválen.
  3. Setkání pracovní skupiny, která bude jménem předsednictva připravovat obecné stanovisko k novelizaci zákona č. 95/2004 Sb., proběhne během května.
  4. Podána informace o zařazení dalších časopisů do databáze EBSCO, jde o Klinickou biochemii a metabolismus, Českou a slovenskou psychiatrii a Českou radiologii.
  5. Dr. Cabrnochová informovala o problematice SZV a připraví stanovisko jménem předsednictva pro MZ ČR.

V Praze 16. 4. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše