Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 19. března 2014

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 19. března 2014

  1. Prof. Blahoš oznámil, že podepsal smlouvu o spolupráci za ČLS JEP s prof. Rokytou za ČLA, vzájemná spolupráce se bude týkat zejména pořádání vzdělávacích akcí, celoživotního vzdělávání, mezinárodní spolupráce a propagace české medicíny v zahraničí. Podrobnosti jednotlivých akcí si ČLS JEP a ČLA upraví v dílčích smlouvách.
  2. Pracovní skupina sestavená z členů předsednictva, mající za úkol připravovat obecné stanovisko k novelizaci zákona č. 95/2004 Sb., se sejde během dubna v Lékařském domě.
  3. Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP informoval o vzniku Sekce pro endometriózu a probíhajících volbách do této sekce a současně o zrušení Sekce fetální medicíny.
  4. V důsledku změny několika právních předpisů, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2014, již nejsou občanská sdružení registrována u MV ČR, ale jsou vedená ve spolkových rejstřících. Veškeré změny týkající se ČLS JEP budou proto nadále vyřizovány s Městským soudem v Praze. Výpis ze spolkového rejstříku byl zaslán pro informaci všem předsedům organizačních složek ČLS JEP.
  5. Prof. Švihovec informoval o změnách v SÚKLu, problematice cytostatik, nedostupnosti některých léčivých přípravků, které jsou považovány v léčebné praxi za nenahraditelné (např. DIGOXIN). 
  6. Podána informace o časopisu Vnitřní lékařství - stále není podepsána smlouva mezi ČLS JEP a společností Facta Medica, která je novým nakladatelem časopisu.
    Při této příležitosti informoval prof. Blahoš o snaze ČLS JEP znovuobnovit dotace na odborné časopisy ČLS JEP od MZ ČR. Předsednictvo bude průběžně informováno.

V Praze 19. 3. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše