Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 11.12.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 11.12.2002

Příprava sjezdu delegátů ČLS JEP – 31.01.2003. Budou pozváni hosté:

  • pí. ministryně dr. Součková
  • prezident ČLK dr. Rath
  • předseda SLS prof. Dzúrik
  • generální ředitelka VZP pí. Ing. Musílková.

Návrh programu sjezdu doplnit o Zprávu pracovních skupin předsednictva ČLS JEP.

Prof. Blahoš měl jednání s ředitelem odboru vědy a výzkumu MZ ČR dr. Pfeifrem a dr. Popovičem dne 9.12.2002, kteří mají zájem pořádat konferenci (postgraduálního školení). Akce bude řízena odborem dr. Šilhanové.

Prof. Blahoš informoval o zasedání WMA v Montrealu.

Prof. Hájek podal informaci ze zasedání Vědecké rady MZ ČR ze dne 09.12.2002, informaci doplnil prof. Horký .

MZ ČR nám zaslalo k připomínkám návrh zákona o zdravotní péči při poskyto- vání zdravotních služeb a o změně některých zákonů (zákon o zdravotní péči). Do 03.01.2003 máme sdělit jméno vč. adresy, oprávněné osoby za ČLS JEP, která bude projednávat námi uplatňované připomínky.
Předsednictvo rozhodlo jmenovat prof. Hájka.

ČLS JEP udělilo předsednictvo čestné medaile na žádost:
České fyziologické společnosti
- doc. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc
- MUDr. Pavlu Hníkovi, DrSc.

České internistické společnosti ČLS JEP:
- prof. MUDr. Marii Brodanové, DrSc.

Spolku frankofonních lékařů:
- velvyslanci Francie v ČR S. E. Phillipe Coste

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše