Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 12.12.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 12.12.2001

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o hlavních bodech programu jednání se zástupci ČLK, které se bude konat dne 14.12.2001 v 16,00 hod. v sídle ČLK v Praze 5 - „Transformace zdravotnictví" - materiály přijaté představenstvem ČLK dne 23.6.2001 a projednané poradou předsedů OS ČLK - Léková politika - Doporučené postupy - forma závazných stanovisek ČLK - Postgraduální a kontinuální vzdělávání - Plnění dohod mezi ČLS JEP a ČLK Z jednání bude pořízen zápis, který by podepsaly obě strany a bude průběžně sledováno plnění dohod mezi ČLS JEP a ČLK. Schůzky se zúčastní: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Janoušek, prof. Ticháček, prof. Švihovec, prof. Broulík, doc. Kment.

Prof. Seemanová přednesla zprávu o zasedání pracovní skupiny E.A.N.A. k 25. výročí jejího založení, které se konalo v Praze v Lékařském domě ve dnech 22.- 24.11.2001 pod záštitou ČLS JEP. Zprávu o organizaci a průběhu konference předala 26.11.2001 do redakce Zdravotnických novin.

Dr. Herber podal krátkou zprávu z XX. konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, která se konala v Ostravě ve dnech 15. a 16.11.2001.

Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně oznamuje, že ve dnech 20.- 21.6.2002 proběhne XV. celostátní konference na téma „Aktuální otázky hyperbarické medicíny" a žádají o informování širší lékařské veřejnosti o této akci. Bude zveřejněno v časopise Praktický lékař.

Prof. Seemanová upozorňuje na novelizované informace pracovních skupin dohodovacího řízení na webových stránkách ČLS JEP.

Příští schůze předsednictva ČLS JEP na I. pololetí 2002: 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6.2002.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše