Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 13.11.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 13.11.2002

Pí. Smrkovská informovala, že v termínu do 31.10.2002 došlo 45 návrhů na kandidáty do předsednictva a 19 návrhů na kandidáty do RK předsednictva ČLS JEP. Volební kandidátka na sjezd ČLS JEP, který se bude konat 31.01.2003 bude připravena na příští zasedání předsednictva ČLS JEP. Delegáty na sjezd mají organizační složky nahlásit do 15.11.2002. K 12.11. delegáty zatím nahlásila 1/3 organizačních složek, sekretariát bude urgovat.

Předsednictvo ČLS JEP schválilo prohlášení ke zprávě o rozsudku soudu ve Štrasburku, týkající se vyloučení Homeopatické společnosti z ČLS JEP v tomto znění:
„ČLS JEP nemá rozsudek dosud k dispozici a ČLS JEP ani nebyla účastníkem řízení před tímto soudem. Rozsudek se patrně týká postupu soudů v ČR, nikoliv nesprávnosti rozhodnutí sjezdu delegátů ČLS JEP. Jakmile bude rozsudek k dispozici, vyjádří se k němu jak předsednictvo ČLS JEP, tak její právník“.

Prof. Hájek informoval předsednictvo o průběhu zasedání pracovní skupiny Vědecké rady MZ ČR pro standardizaci, které se konalo dne 06.11.2002 a které vedla dr. Šteflová. Pracovní skupina doporučila pro VR MZ ČR tyto závěry v procesu standardizace:

  • garance odborného konsensu nad vytvářeným systémem
  • vyjasnění a odsouhlasení gestora, v jehož gesci bude proces tvorby doporučených postupů probíhat (ČLS JEP, Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví)
  • revize použité metodiky pro zpracování a spolupráce na jasném zadání (+ rozšíření o ekonomickou část)
  • definovat, které další standardy mají být vytvořeny
  • pilotní ověření jejich využitelnosti v praxi
  • zajištění odborné distribuce zdravotnické veřejnosti a sledování jejich implementace.

Prof. Seemanová referovala o účasti na jednáních 2.PS DŘ k SZV, kde jsou plynule projednávány návrhy na úpravy definic a ohodnocení zdravotních výkonů jednotlivých odborností. Velké dohodovací řízení vázne, neboť organizátory jsou nyní svazy pacientů (několik), které se zatím nedohodly a mají problémy s organizací a platbami s ní spojenými. Na návrh předsednictva ČLS JEP z února 2002, týkajícího se doporučení navýšení mzdových nákladů nositelů výkonů - v souvislosti ze zákona o navyšovaných platech ve zdravotnictví a zohlednění inflace - odpověděl ředitel OZP TZP VZP ČR Dr. Petr Pokorný že je třeba navýšení odložit a počkat na úpravu celého SZV, který se plánuje v souvislosti se zákonem o vzdělávání lékařů. Prof. Seemanová navrhla, aby byl tento požadavek znova podán a tentokrát např. jako návrh sjezdu delegátů ČLS JEP.Zobrazit vše