Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 14.1.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 14.1.2004

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání u pí. ministryně Součkové – projednávána mimo jiné vysoká nehodovost na silnicích.
Příští jednání u pí. ministryně bude 02.02.2004.

Prof. Blahoš projednal s členy předsednictva první číslo Revue ČLS J. E. Purkyně.
Bude se jednat o 3 měsíčník.
Byl znovu upřesněn obsah prvního čísla, se kterým se počítá v březnu 2004.

Prof. Blahoš oznámil složení redakční rady Revue ČLS JEP - členové předsed-nictva + prof. Trnavský, doc. Bartůněk a dr. Honzák.
V prvním čísle Revue bude mimo dalšího:

  • seznam odborných společností
  • e-mailová adresa sekretariátu
  • komentáře k mediálním kampaním
  • aktuální zákony
  • sociální eseje atd.

Byla projednána žádost předsedy výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny o udělení čestného členství prof. MUDr. D. Táborské, dlouholeté a významné člence výboru OS.
Předsednictvo s tímto oceněním souhlasí.

Dále byla projednána žádost výboru České revmatologické společnosti o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za původní vědeckou práci: "Klinická revmatologie" – autoři: Pavelka, Rovenský a kol.
Návrhy lze předkládat předsednictvu do 31.03. běžného roku. Po tomto termínu bude rozhodnuto o cenách za původní vědecké práce.Zobrazit vše