Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 15.10.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 15.10.2003

Dr. Malinová informovala o vývoji v oblasti časopisů ČLS JEP od minulé schůze. Předsedům společností bylo oznámeno pozastavení vydávání časopisu Čs. fyziologie a Hygiena.

Dr. Malinová informovala o odezvě na návrh o vydávání bulletinu ČLS JEP. Od členů předsednictva přišlo 8 reakcí, s některými žádostmi o doplnění (podrobnější kalkulace měsíčník - dvouměsíčník, doplnění některých rubrik). Dr. Malinová doplní. Náplň bude třeba ještě zpřesnit, ustavit dělnou redakční radu, pro IPVZ ponechat 2-3 strany. Bude dále projednáváno na další schůzi předsednictva.

MZ hodlá ustanovit trvalou kategorizaci zdravotnických prostředků a již požádalo ČLS JEP o stanovení zástupce do komise zřízené pro tento účel. ČLS JEP navrhla MUDr. Jiřího Nedělku ze Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP do komise MZ. Předsednictvo ČLS JEP navrhuje ustanovit „Subkomisi pro zdravotnické prostředky“ v rámci stávající „Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv“. Subkomise by sestávala z členů jmenovaných jednotlivými OS a pracovala by obdobným způsobem, jako doposud pracuje „Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv“ i její „Subkomise pro antibiotickou politiku“. Zároveň doporučuje jmenovat dr. Nedělku předsedou této komise.

Doc. Emmerová, předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS Parlamentu ČR zaslala dopis prof. Boguszakové se žádostí o stanovisko odborných společností ČLS JEP k akci „Mořský koník“. Jedná se o pobyty indikovaných dětí u moře a některé zdravotnické pojišťovny je hradí. Prof. Boguszaková požádá Společnost alergologie a klinické imunologie o stanovisko.

Pí. ministryně dr. Součková jmenovala prof. Blahoše do Komise pro vzdělávání MZ. Předsedou komise byl jmenován ředitel IPVZ dr. Malina.

Předsednictvo ČLS JEP udělilo Čestné medaile ČLS JEP:
členům Hematologické společnosti:
prof. MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc.
MUDr. Josefu Nedvědovi
MUDr. Svatoplukovi Valníčkovi
a p. prof. MUDr. Bohumilu Fišerovi, CSc. k 60. narozeninám.Zobrazit vše