Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.1.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.1.2001

Zástupci předsednictva ČLS JEP jednali se zástupci představenstva ČLK o vzdělávání, spolupráci a zastoupení v CP (Comité Permanent).

Byla vytvořena další pracovní skupina předsednictva ČLS JEP pro styk s médii, jejímž vedoucím je MUDr. Jiří Pokorný z IPVZ ve FTN Praha.

Předsednictvo vyjádřilo negativní stanovisko k žádostem zájemců o ustavení nových odborných společností – manuální lymfodrenáže a pro léčbu ran v rámci ČLS JEP.

Předsednictvo bylo informováno o jednáních v oborech, pracujících s ionizačním záření, i dopadu realizace tzv. atomového zákona a možných důsledcích značné redukce rozpočtových prostředků na r.2001 na modernizaci zastaralé techniky. Relevantní odborné společnosti ČLS JEP (tj. radiologická, onkologická, nukleární medicíny) žádaly podporu.

Z pověření předsednictva ČLS JEP předseda ČLS JEP informoval dopisy p. ministra a předsedy zdravotních výborů obou komor Parlamentu ČR o existujících problémech a rizicích vyplývajících z ionizačního záření, korespondující se zásadami EU, zejména odstraněním zastaralého technického vybavení v řadě zdravotnických zařízení.

Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP pořádá ve spolupráci s doc. Pavelkou, vědeckým sekretářem OS revmatologické ČLS JEP 25.1.2001 (13,00 – 14,30 hod v Revmatologickém ústavu) pracovní konzultační minisympozium „Koxiby – klinické aspekty, postavené ve spektru NSA, farmakoekonomika, kategorizace, ekvipotentní dávky. (Současný stav ve světě i u nás, výhledy do budoucna.) Program je k nahlédnutí v sekretariátě ČLS JEP.

ČLS JEP vydala Katalog kongresů, konferencí, sympozií a přednášek na r. 2001. Lze jej objednat na tel. č. 2426 6226, či přímo zakoupit v NTS ČLS JEP v Lékařském domě, 6. patro, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše