Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.12.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.12.2003

Náplní 1. čísla Zpravodaje bude přehled činnosti ČLS JEP za rok 2003. Zároveň z diskuse členů předsednictva vyplynulo doplnit zprávy o „Zákon o vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví“, „Zákon o zdravotní péči“ (prof. Anděl, prof. Zvěřina, prof. Hájek).
Upozornění na platnou legislativu ohledně zdravotní péče (prof. Švihovec).
Prof. Blahoš žádá členy předsednictva dodat krátké články do konce prosince t.r.

Prof. Hájek informoval předsednictvo o žádosti MZ, aby odborné společnosti ČLS JEP uvedly onemocnění, která nejsou v ČR léčitelná a mohla by být požadována v zahraničí. Tuto žádost poslal prof. Hájek dopisem 56 OS, kterých se tato záležitost týká.

Prof. Švihovec informoval o stanovisku gyn.-por. společnosti ČLS JEP k HRT a o prohlášení SÚKLu k této problematice. Z diskuse vyplynulo, že rozhodně není jen záležitostí gyn.-por. společnosti, ale i dalších OS (např. Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu – SMOS). Zástupci předsednictva zpracují připomínky a projednají na SÚKLu, VZP, MZ.

Dovolujeme si (současně) připomenout, že Vaše příspěvky do Storočenky, pokud jste tak již neučinili, očekáváme nejpozději do konce ledna 2004 (viz náš dopis z 30.09.2003).Zobrazit vše