Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.7.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.7.2002

Prof. Blahoš předložil předsednictvu k připomínkám či doplnění návrh dopisu výborům organizačních složek ČLS JEP ohledně přípravy volebního sjezdu delegátů, který proběhne začátkem r. 2003.

President Francie Jacques Chirac jmenoval prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. Rytířem Čestné legie. Vysoké vyznamenání předal laureátovi velvyslanec Francouzské republiky v ČR. J. E. Philippe Coste v předvečer francouzského státního svátku dne 12. července 2002 v rezidenci francouzského velvyslanectví v Praze.

Z ministerstva zdravotnictví jsme 15. 07. 2002 obdrželi:

  • Rozhodnutí č. 1/02 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2002 na projekt "Šíření a popularizace odborných poznatků v oblasti zdravotnictví prostřednictvím nakladatelské činnosti"" Dotaci jsme žádali pro 10 odborných lékařských časopisů ve výši 3 230 tis. Kč. Dotaci jsme obdrželi ve výši 2 200 tis. Kč. Celkové náklady na projekt činí 6 944 tis. Kč. Max. podíl dotace ze st. rozpočtu na financování tohoto projektu činí 32% a je závazným ukazatelem.
  • Rozhodnutí č. 2/02 o poskytnutí neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na r. 2002 na projekt "Optimalizace metod a forem spolupráce s mezinárodními společnostmi lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví". Dotaci jsme žádali ve výši 1 657 tis. Kč a obdrželi opět sníženou ve výši 1 mil. Kč. Celkové náklady na projekt činí 2 368 tis. Kč. Max. podíl dotace ze st. rozpočtu na financování tohoto projektu činí 43% a je závazným ukazatelem.

Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP pořádá ve dnech 10. - 13. 9. 2003 v Praze prostřednictvím kongresového oddělení ČLS JEP 14. kongres Evropské společnosti pro hemaferézu a hematoterapii a 9. pracovní dny společnosti transfúzních lékařů.

Kongresové oddělení ČLS JEP se uchází o organizaci Světového zasedání Společnosti pro Výzkum nikotinu a tabáku, které se má konat v květnu/červnu 2005 v Praze.

Dne 05.-07. 08. 2002 proběhne Konference australských lékařů v Kongresovém paláci v Praze. ČLS JEP zastoupí s přednáškou prof. Seemanová.Zobrazit vše