Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.2.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.2.2003

Předsednictvo rozvrhlo jednotlivé úlohy a činnost ČLS JEP členům předsednictva takto:

 • předseda: prof. Blahoš - spolupráce s WMA a vedení sekretariátu ČLS JEP
 • místopředseda: prof. Hájek - styk s MZ ČR, Standardy, doškolování lékařů
 • místopředseda: prof. Palička - vedení nelékařů členů ČLS JEP
 • vědecký sekretář: prof. Homolka - vedení a styk s odbornými společnostmi a spolky lékařů, vedení sekretariátu ČLS JEP
 • pokladník: prof. Švihovec - odpovědnost za finance ČLS JEP vč. úzké spolupráce s EO sekretariátu ČLS JEP
 • předsedkyně RK: doc. Marešová - kontrola činnosti předsednictva ČLS JEP.

Ostatní členové předsednictva:

 • prof. Seemanová - dohodovací řízení k Sazebníku zdravotních výkonů i styk s mezinárodní společností E.A.N.A.
 • prof. Anděl - dohled nad NTS ČLS JEP
 • prof. Boguszaková - styk s Parlamentem ČR a spolupráce se SLS
 • prof. Broulík - výzkum a věda, spolupráce s AV ČR
 • doc. Cvachovec - dohled nad NTS a KO ČLS JEP
 • doc. Havlíček - dohled nad KO ČLS JEP
 • dr. Herber - spolupráce s praktickými lékaři
 • prof. Janoušek - spolupráce s ČLK
 • doc. Pařízková - spolupráce s pediatry
 • prof. Škrha - spolupráce s UEMS
 • prof. Zvěřina - dle aktuální potřeby

Pro úřadující členy předsednictva byla přidělena volná kancelář s příslušenstvím v 6. patře LD v oddělení KO.

Prof. Hájek seznámil předsednictvo s připomínkami k zákonům o zdravotnic-kých zařízeních. Připomínky jsou přílohou zápisu vč. připomínek prof. Anděla a prof. Homolky. Byly poslány na MZ ČR dne 18. a 26.02.2003.

7. schůze Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, která se konala 07.02.t.r. v budově Poslanecké sněmovny, se zúčastnil prof. Homolka. Projednával se vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Projednání předlohy zákona bylo, po předložení více než 100 požadovaných návrhů odloženo na dobu, až budou navrhované změny členy výboru prostudovány.

Vícepresidentka ČLK dr. Fousková zve zástupce ČLS JEP na jednodenní konferenci "Ekonomická situace ambulantní specializované péče", která se bude konat v sobotu 22.03.2003 od 10,00 hod. ČLK zajímá názor ČLS JEP na uvedenou problematiku a nabízí ČLS JEP prostor v úvodním bloku konference. Pokud využijeme jejich nabídky, máme sdělit do 28.02.2003 téma a rozsah prezentace. Konference se zúčastní doc. Havlíček.

Žádost dr. Klimovičové, výkonné sekretářky VR ČLK, o vyjádření se ČLS JEP k žádosti České strabologické asociace o zřízení nové funkční licence jsme postoupili k posouzení a vyjádření předsedovi a vědeckému sekretáři České oftalmologické společnosti ČLS JEP.

Předání Purkyňovy ceny za r. 2003 se uskuteční ve středu 25.06.2003 na zámku v Libochovicích od 10,00 hod. Po slavnostním obědě bude zasedání předsednictva ČLS JEP.

Slavnostního představení monografie Tomáše Zímy "Laboratorní diagnostika", které se bude konat dne 05.03.2002 od 17,30 hod. v Karolinu UK se zúčastní prof. Homolka.

Kulatý stůl. Téma: Impact faktor a vědecké časopisy vyjde jako příloha ČLČ.

Schůze předsednictva ČLS JEP v I. pololetí 19.03., 16.04., 14.05. a 25.06.2003.Zobrazit vše