Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.4.2000

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.4.2000

Předsednictvo ČLS JEP zvolilo tajnou volbou ze 4 kandidátů, navržených sedmi odbornými společnostmi jako laureáta Purkyňovy ceny prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.. Purkyňova cena bude slavnostně předána dne 22.6.2000 na zámku v Libochovicích na 41. Purkyňově dnu.

Předsednictvo projednalo a schválilo výsledky hospodaření ČLS JEP za r. 1999 a rozpočet na r. 2000.

Předsednictvo pozitivně hodnotilo 5. kongres ČLS JEP, který se uskutečnil 31.3.2000 v Národním domě na Vinohradech v Praze. Kongresu se zúčastnilo 280 posluchačů a 8 přednášejících předneslo odborné přednášky na téma „Doporučené postupy v diagnostice a léčbě urologických onemocnění“. Odborným garantem byl MUDr. Jaroslav Petr, přednosta urologického odd. Nemocnice v Třebíči.

Předseda ČLS JEP se zúčastnil kongresu SLS v Piešťanech, pozdravil účastníky jménem předsednictva ČLS JEP.

Předsednictvo pozitivně hodnotilo doprovodný program v rámci výstavy Moravia-Medica 2000 v Ostravě. Odborné symposium na téma „Farmakoterapie v těhotenství“ navštívilo ve dvou dnech téměř 300 osob. Zahájení výstavy i symposia se zúčastnili i zástupci ČLS JEP.

Předsednictvo hodnotilo pozitivně doprovodný program „Světový den astmatu a alergie v rámci výstavy Pragomedica 2000 v Praze, který uspořádaly odborné společnosti alergologie a klinické imunologie, pneumologická a ftizeologická a fyziologie a patologie dýchání ČLS JEP, ČIPA, Regionální úřadovna WHO pro Evropu – kancelář v ČR, ČLS JEP a Incheba Praha, s.r.o. Jeho tématem bylo „Každému stejné právo zdravě dýchat“; zúčastnilo se 420 osob. Den zahájil prof. Blahoš úvodní přednáškou.
Incheba jako pořadatel výstavy umožnila účastníkům její bezplatnou návštěvu.
Zástupcům firem oceněných exponátů odevzdali diplomy předseda hodnotitelské komise, předseda ČLS JEP a ředitel Incheba.

Zdravotnické noviny uspořádaly ve spolupráci s ČLS JEP besedu s vedením MZ ČR na téma „Co čeká české zdravotnictví do konce funkčního období této vlády“, jíž se zúčastnil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Bohumil Fišer, DrSc., s třemi náměstky, předseda ČLS JEP a zástupci OS a SL ČLS JEP.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše